Aikataos Anno Fennica Avainlippu

Tervetuloa palvelevaan kalenterikauppaan!

Tutustu myös muihin kalentereihimme www.aikataos.fi

Kaikilla valmistamillamme kalentereilla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu -tunnus Avainlippu —tunnus.

Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuoja-asetus (2016/679)
Laadittu: 20.6.2018

REKISTERIN NIMI
Anno Fennica Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Anno Fennica Oy / Aikataos Kalenterit, Pilvijärventie 11, 02480 KIRKKONUMMI, puh. 09-2211710, myynti@aikataos.fi
Rekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa ADE Oy, Hämeen valtatie 144, 20540 TURKU

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Toivo Silvennoinen

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja kerätään tilausten toimittamista, asiakassuhteen hoitamista ja Anno Fennica Oy:n verkkopalvelujen kehittämistä varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Järjestelmään voi tallentaa, ja siellä voi käsitellä seuraavia henkilötietoja:
• Koko nimi
• Sähköpostiosoite
• Järjestelmän salasana
• Puhelinnumero
• Laskutusosoite (posti- tai verkkolaskutus)
• Toimitusosoite
• Assosiaatio yritykseen
• Tilaushistoria
• Viimeisen kirjautumisen ajankohta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot järjestelmään rekisteröitymisen tai tilauksen teon yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Anno Fennica Oy:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Anno Fennica Oy:n käyttötarkoitusten kanssa.
Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

TIETOJEN VANHENEMINEN
Tiedot pidetään järjestelmässä kunnes ne poistetaan käsin.

REKISTERIN SUOJAUS
Järjestelmä, jossa henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään, on verkkosovellus, jota käytetään verkkoselaimella. Henkilötiedot sisältävä tuotantopalvelin sijaitsee Saksassa, Hetzner GmbH:n
konesalissa. Sali sijaitsee rakennuksessa, joka on aidattu ja videovalvottu. Rakennuksessa on tiukka tarveharkintaan perustuva kulunvalvonta, ja lisäksi palvelinräkit ovat lukittu järjestelmällä, jonka saa auki vain kertakäyttöisellä salasanalla.


HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.